Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim
Sepetim

Kullanıcı Sözleşmesi

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

İşbu üyelik sözleşmesi Hedef Dağıtım Kozmetik Ticaret A.Ş. tarafından, recete.com internet mağazasının kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI

recete.com internet mağazasına üye olmak istiyorsanız önce kayıt formunu doldurmanız ve kullanıcı şifresi edinmeniz gerekmektedir. Bu durum, recete.com internet mağazası üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz anlamına gelmektedir. Kullanıcı, üyelik işlemleri başarıyla tamamlandığı andan itibaren recete.com internet mağazası sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.

HİZMETLERİN TANIMI

recete.com  internet mağazası sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında farklı iletişim servisleri ( oylama, sipariş verebilme, e-bülten isteme, indirimlerden haberdar olma) ve elektronik ortamda alışveriş imkânı sunar.

recete.com  internet mağazası üyelik sistemi

*recete.com  internet mağazası üyesi kendisinin belirleyeceği bir "şifre” ye sahip olur.

* Kayıt sırasında vermiş olduğunuz e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkânına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliğiniz olamaz. "şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir.

* Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.

*recete.com internet mağazası, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Kullanıcının recete.com  internet mağazası üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği e-mail adresi ve şifresini girmesi gerekmektedir.
Bu işlem recete.com  internet mağazasına "login” olmak şeklinde tanımlanır.

ÜYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üye, recete.com  internet mağazası servislerinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğruluğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı ve eksik olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, recete.com  internet mağazası tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının recete.com  internet mağazasına ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp dağıtılamayacağını, recete.com  internet mağazası servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, eklenen dosya ve gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve recete.com  internet mağazasının bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu oluşabilecek tüm zararların karşılanması zorunluluğunun kullanıcıya ait olacağını, servislerin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesajı ve dosyalardan recete.com internet mağazasının sorumlu olmayacağını, recete.com internet mağazasında sunulan hizmetlere recete.com internet mağazası tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda recete.com  internet mağazasının uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü recete.com internet mağazasının sorumlu olmayacağını, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına ve Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılımlara zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, recete.com internet mağazası servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyla kullanıcının sorumluluğunda olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zarardan dolayı recete.com internet mağazasından tazminat talep etmemeyi, recete.com internet mağazasından izin alınmadan servislerini ve ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, recete.com internet mağazasının dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, kurallara aykırı davrandığı takdirde recete.com internet mağazasının gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, recete.com internet mağazasının, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini, Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail) , yazılım virüsü vb. gibi gönderme yetkisi bulunmayan postaları yollamamayı, başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, üye kayıt sırasında belirtmiş olduğu e-mail adresi ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını, ürün teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduğunu, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilemeyeceğini, ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, recete.com internet mağazası adına ürünü kendisine teslim eden kişinin "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair” ibraz edeceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyeceğini ve dolayısıyla siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

RECETE.COM İNTERNET MAĞAZASI’NA VERİLEN YETKİLER
recete.com  internet mağazası herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

* Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı recete.com internet mağazasının üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır

* Kullanıcı tarafından kayıt sırasında girilen e-mail adresi ve şifresi recete.com internet mağazası tarafından müşteriye sunulacak başvuru formunda bulunan alanların doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır.

*recete.com internet mağazası kullanıcı adı ve şifresini doğru şekilde girmiş olmasına rağmen kullanıcının sisteme girişini veya yeni bir şifre almasını neden belirtmeksizin engelleyebilir.

*recete.com internet mağzası cep telefonunu sisteme kayıt etmiş üyelerine, sipariş durumuyla veya kampanya duyurularıyla ilgili kısa mesaj (SMS) gönderebilir.

*recete.com internet mağazası kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerini mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

*recete.com internet mağazasının satışları kendi stokları ile sınırlıdır. recete.com  internet mağazası stoku bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşterinin hesabına iade edebilir.

* Ürünlerin sanal mağazada teşhir edilmesi, söz konusu ürünlerin mutlaka recete.com internet mağazası stoklarında bulunduğu anlamına gelmez.

*recete.com internet mağazası üyelerinin ürettiği ve yayınlamak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserler izinsiz kullanılamaz.

*recete.com internet mağazasında satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisi münhasıran recete.com internet mağazasına aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata olduğu takdirde hatayı düzelterek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

*recete.com internet mağazası, üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üyenin geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden recete.com internet mağazası sorumlu değildir.

*recete.com internet mağazası, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butona tıklamak suretiyle onaylaması gerekmektedir. recete.com internet mağazası, üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir.

*recete.com internet mağazası ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.